Mobil SHC™

Mobil SHC™ yağları sizin için çok sıkı çalışır ve mineral yağların karşılık veremeyeceği avantajlar sunar. Yüksek sıcaklıklar, yükler ve basınçlar, sık çalıştırma ve durdurmalar, geniş çalışma sıcaklığı aralıkları ve kirlilik gibi zorlu çalışma koşullarında, Mobil SHC™ yağlarının kullanılması dişlileriniz, kompresörleriniz, yataklarınız veya hava kompresörleriniz gibi tüm parçaların güvenilir şekilde çalışması için daha da büyük bir önem kazanır.

Örneğin, Mobil SHC™ yağlarının üst çalışma sınırı, yüksek kaliteli mineral yağların maksimum çalışma sıcaklıklarından genellikle 50ºC (90ºF) daha yüksektir. Ve mükemmel bir termal stabilite ve oksidasyon direnci ile yağ değişim aralıkları uzatılırken depozit oluşumu da azaltılabilir.

Mobil SHC™ tam sentetik yağları düşük sıcaklıklı ortamlarda çalışırken de faydalıdır, zira mineral yağlar daha büyük ölçüde kalınlaşma eğilimi gösterir. Yüksek viskozite indeksleri Mobil SHC™ yağlarına düşük sıcaklıklarda akma yeteneği kazandırırken, daha iyi bir film kalınlığı ve bunun sonucunda da aşırı sıcaklıklarda makine elemanlarının aşınmaya karşı korumasını da sağlarlar.

Mobil SHC™ endüstriyel yağlarının tüm bu özellikleri bir diğer olumlu özellik sağlar: enerji verimliliği. Sentetikler çalışma sıcaklıklarında mineral yağlara kıyasla daha kalın bir yağ filmi sağlar ve böylece metaller arasındaki temasın ve bununla bağlantılı enerji kaybının derecesini azaltırlar. Aynı zamanda, mekanik parçaların yağda hareket etmesinden dolayı çiğnenme nedeniyle de enerji kaybı oluşabilir: Sentetikler ilk çalışmada aynı ISO viskozite derecesindeki mineral yağlar ile karşılaştırıldığında daha düşük bir viskoziteye sahiptir ve bu da çiğnenme enerji kaybının mineral yağlara kıyasla daha düşük olmasını sağlar. Son olarak, Mobil SHC™ endüstriyel yağlarının düşük bir sürükleme katsayısı olduğu için, yüksek basınç altında daha iyi işlev gösterirler


Dökumanlar :