ÇEVRE & İŞ SAĞLIĞI POLİTİKASI

  • Madeni yağların toptan satışı işini yaparken ülkemizdeki çevre ve iş sağlığı mevzuatlarına uymak ve güncelliğini sağlamak,

  • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına uygun bir sistem kurmak, sürekli geliştirmek, gözden geçirmek ve sürdürmek,

  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,iş kazalarını azaltmak risk analizleri yapmak ve sürdürmek,

  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin iş sağlığı ve güvenliği açısından korunmasını ve çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin, müşterilerimizin eğitimini sağlamak,

  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak. Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,

  • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.


Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.